За нас

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е дружество, част от консултантска група ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС, което предлага професионални счетоводни услуги и услуги по цялостно администриране на персонала. ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС е консултантска група, която работи в областта на правото, данъчното облагане и счетоводството. НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е добре интегрирана част от консултантската група, което позволява да предлагаме на своите клиенти интегрирани счетоводни услуги - много повече от осчетоводяване на документи и изготвяне на справки и декларации, стандартно предлагано от повечето счетоводни къщи.  Нашите интегрирани счетоводни услуги, освен осчетоводяването на ежедневните документи и съставянето на годишни финансови отчети, включват коректно прилагане на данъчното законодателство, съвети по данъчно планиране и оптимизиране, правно обслужване, когато е необходимо, вкл. съвети за сделки преди тяхното осъществяване. Друго, което ни различава от останалите счетоводни къщи е приятната и лесна комуникация, ние сме млади хора и говорим на разбираем и достъпен език.

Прочетете повече