Изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

Изготвянето на годишен финансов отчет е задължение на всяка компания или едноличен търговец, регистрирани по българското законодателство. Съставител на годишен счетоводен отчет може да бъде само лице, което отговаря на изискванията на Закона за счетоводството (финансово-счетоводно образование и определен стаж като счетоводител). Финансовите отчети на някои от компаниите подлежат на заверка от независим одитор. Годишният финансов отчет подлежи на ежегодно публикуване в Търговския регистър.

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС предлага на своите клиенти професионално изготвяне на годишен финансов отчет и коректно попълване на годишна данъчна декларация. Нашите счетоводители могат да изготвят и годишния отчет за дейността (изискване по Закона за статистиката). Предлагаме също и подаването на данъчната декларация и отчета от името на клиента, както и публикуването на годишния финансов отчет в търговския регистър.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.