Абонаментно счетоводно обслужване

Счетоводни пакети от Олсен енд партнърс България

Негус акаунтинг сълюшънс е дъщерно дружество на консултантската група Олсен енд партнърс България, което изпълнява всички счетоводни услуги, предлагани от групата. 

За да улесни своите бизнес клиенти и подпомогне планирането на разходите, Олсен енд партнърс България създаде счетоводни пакети, които изцяло покриват нуждите на бизнеса. Вие сами можете да прецените от кой пакет имате нужда, съобразно вашите потребности и обем на бизнеса.

Пакетите са създадени на принципа „всичко включено в цената“ и избирайки един от тях вие осигурявате на вашата компания адекватно счетоводно обслужване, съответствие на бизнес дейностите ви с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство. Вие плащате пакетна цена. Ние не таксуваме нашите клиенти допълнително за всяка операция или услуга, която ползват, всичко е включено в пакетите.

 

Счетоводство Начало

Пакетът Счетоводство Начало на Олсен енд партнърс  България е перфектно решение за стартиращ малък бизнес. Искате да сте сигурни, че спазвате изискванията на данъчното, осигурителното и счетоводното законодателство, но по-важно за вас е да се фокусирате върху развитието на вашия нов бизнес. Не можете да планирате приходите, клиентите са все още малко на брой. Олсен енд партнърс ви подава ръка още в самото начало, ние можем да растем заедно като постепенно добавяме услуги към вашия пакет, когато имате нужда от тях. А дотогава ще плащате възможно най-ниската цена за счетоводно обслужване и ще получавате всичко, от което има нужда вашия бизнес,  за да не нарушавате счетоводните, данъчни и осигурителни закони. Ако компанията ви не е егистрирана по ЗДДС погледнете другите ни пакети.Счетоводство Начало включва следните услуги:

 • Изготвяне на документи за регистрация на ЕТ или ЕООД/ООД;
 • Осчетоводяване на фактурите на тримесечие;
 • Осчетоводяване на до две банкови сметки на тримесечие;
 • Изготвяне на уведомления до НАП за нови трудови договори, за промени и прекратяването им;
 • Ежемесечно изготвяне на ведомост за заплати, деклрации обр. 1 и 6 и изчисляване на дължими осигуровки;
 • Обработка на болнични листи и подаването им в НОИ;
 • Изчисляване на данъка за самоосигуряващите се лица за всяко тримесечие;
 • Отговор на въпроси относно счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство по мейла в срок до 48 часа.

Ако в  края на финансовата година все още не ползвате някой от другите наши пакети ще платите допълнително един месечен абонамент за изготвянето на годишния финансов отчет, на годишната данъчна декларация и годишния статистически отчет и тяхното подаване в НАП.

Ако не разполагате с офис и не планирате да наемате, но ви е необходим адрес за кореспонденция и телефон можете да ползвате нашата услуга Виртуален офис, за повече детайли се свържете с нас.

 

Счетоводство Стандарт

Олсен енд партнърс България създаде този пакет за всички малки фирми в България. Все още нямате милионите приходи на големите корпорации, но законодателството изисква от вас да спазвате същите процедури както големите. Глобите и наказанията на НАП също не правят разлика между малък, среден и голям бизнес. Но не можете да си позволите скъпите данъчни и правни консултанти. Пакетът Счетоводство Стандарт ще ви помогне да се фокусирате върху вашия бизнес без да мислите за бюрократичните процедури и изисквания, свързани с данъчното, осигурителното и счетоводното законодателство. Вашите интереси относно данъците ще бъдат защитени както на големите в бизнеса. Пакетът Счетоводство Стандарт на Олсен енд партнърс ви осигурява следните услуги:

 • Ежемесечно осчетоводяване на фактури до 100бр. и до две банкови сметки;
 • Изготвяне на месечни ДДС отчети и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на документи по време на проверки за възстановяване на ДДС;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване, подаване на уведомления в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за заплати на до 5 души, изчисляване на осигуровки, изготвяне и подаване в НАП на декл. обр. 1 и 6, обработка на болнични листи и подаването им в НОИ;
 • Данъчни, счетоводни и трудово-осигурителни консултации по мейла, отговор до 48 часа;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в НАП.

Ако не разполагате с офис и не планирате да наемате, но ви е необходим адрес за кореспонденция и телефон можете да ползвате нашата услуга Виртуален офис, за повече детайли се свържете с нас.

 

Счетоводство Стандарт

Този пакет на Олсен енд партнърс България е предназначен за компании с по-голям бизнес опит и повече документооборот. Когато бизнесът ви вече не е в начална фаза и се разраства с бързи темпове вие имате повече документи за осчетоводяване, рискът от данъчни и други проверки нараства, времето за комуникация с НАП, НОИ, НСИ и Инспекцията по труда се увеличава, изниква нуждата от по-детайлни счетоводни справки, следене на вземанията и задълженията. Този пакет е предназначен и за компаниите, които подържат складови наличности. За да отговорим на вашите нужди ние създадохме пакета Стандарт +, с който получавате:

 • Ежемесечно осчетоводяване на документи без ограничение на техния брой;
 • Завеждане и изписване на стоки (осчетоводяване на склад);
 • Изготвяне на месечни ДДС отчети и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на документи по време на проверки и ревизии;
 • Представителство пред НАП и Инспекцията по труда по време на проверки и ревизии;
 • Изготвяне на управленски счетоводни справки относно наличности, вземания и задължения;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване, подаване на уведомления в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на осигуровки, изготвяне и подаване в НАП на декл. обр. 1 и 6, обработка на болнични листи и подаването им в НОИ;
 • Данъчни, счетоводни и трудово-осигурителни консултации, съвети за данъчно оптимизиране по мейла, отговор до 24 часа;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в НАП.

 

Счетоводство Премиум

Пакетът Счетоводство Премиум на Олсен енд партнърс България ви дава много повече от счетоводство. Освен включените услуги в пакета Стандарт + вие имате възможност да ползвате всички услуги, предоставяни от дъщерните дружества на Олсен енд партнърс България – правни, данъчни, счетоводни. Получавате данъчни и правни становища по конкретни сделки, участваме в срещи и обсъждания на сделки и договори с вашите партньори. Ползвате услугите, свързани с данъчно планиране и данъчно оптимизиране. Изготвяме документи за банкови кредити, преговаряме с банката заедно с вас за най-изгодните условия. На разположение сме винаги когато имате нужда от нас – телефонни разговори, срещи, мейли.

Олсен енд партнърс България винаги съобразява броя на клиентите, които ползват пакета Счетоводство Премиум, така че да предоставяме качествена услуга на всеки клиент. Цената на този пакет се определя в зависимост от конкретния бизнес и индивидуалните нужди на компанията. Не се колебайте да се свържете с нас за да обсъдим вашите нужди и услугите, които можем да предложим в пакета Счетоводство Премиум на Олсен енд партнърс България.


Нашият екип е винаги на Ваше разположение за да обсъдим конкретните нужди на вашия бизнес и да предложим услугите, от които имате нужда. Дори да считате, че нашите счетоводни пакети не отговарят напълно на вашите нужди, не се колебайте да се свържете с нас.

Ние можем да предложим индивидуален пакет за вашия бизнес, съобразен с цената, която можете да платите.

Екипът ни цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително предаването на документи за осчетоводяване, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.