За нас

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е дружество, част от консултантска група ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС, което предлага професионални счетоводни услуги и услуги по цялостно администриране на персонала. ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ е консултантска група, която работи в областта на правото, данъчното облагане и счетоводството. НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е добре интегрирана част от консултантската група, което позволява да предлагаме на своите клиенти интегрирани счетоводни услуги - много повече от осчетоводяване на документи и изготвяне на справки и декларации, стандартно предлагано от повечето счетоводни къщи.  Нашите интегрирани счетоводни услуги, освен осчетоводяването на ежедневните документи и съставянето на годишни финансови отчети, включват коректно прилагане на данъчното законодателство, съвети по данъчно планиране и оптимизиране, правно обслужване, когато е необходимо, вкл. съвети за сделки преди тяхното осъществяване. Друго, което ни различава от останалите счетоводни къщи е приятната и лесна комуникация, ние сме млади хора и говорим на разбираем и достъпен език.

Нашите професионални счетoводители не разглеждат счетоводството като дейност, чиято основна задача е да информира мениджърите за размера на печалбата и дължимите данъци. Ние в НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС винаги работим в тясно сътрудничество с мениджмънта на компаниите, за да намерим най-доброто счетоводно и данъчно третиране на съответната сделка. Нещо повече, практиката наложи да търсим решения, заедно с нашите клиенти, още преди сделката да е осъществена, което им спестява много време и средства.

Като част от консултантската група ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ, при решаване на сложни счетоводни казуси екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС успешно се възползва от знанията и опита на другите експерти от групата - данъчни специалисти и юристи. По този начин, ние гарантираме на нашите клиенти възможност да развиват своя бизнес в синхрон със законите на страната. Тези уникални интегрирани счетоводни услуги, които предлагаме ни отличават значимо от повечето счетоводни къщи.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.