Всеки наш клиент има правото на дискретно обслужване, включително на неоповестяване на факта, че ползва нашите услуги, Водени от дискретността и от разбирането си че референция за качеството на услугите, които предлага НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС, не могат да бъдат единствено имената на нашите клиенти, решихме вместо списък с клиентите, каквато е разпространената практика, да публикуваме интересни казуси, които са решени от нашия екип. От една страна това е референция за услугите, които предлагаме, а от друга, така ще бъдем полезни на много настоящи и бъдещи наши клиенти.

Съдържанието на публикуваните отговори не представлява правно становище или съвет. Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС няма да носи отговорност за предприемането на каквито и да било действия, основаващи се на съдържанието на тази страница. За предприемането на конкретни действия следва да се потърси конкретен съвет.

Трябва ли да начислявам ДДС, когато продавам стоки през Интернет и купувачите са физически лица от Европейския съюз?

01.10.2013

Въпрос: Наскоро започнахме да продаваме стоките си чрез интернет – книги. Повечето ни клиенти са физически лица, граждани на страни-членки на Европейския съюз. Ние сме регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да начисляваме ДДС за тези продажби? В момента нашата счетоводителка не начислява ДДС тъй като казва, че това е вътреобщностна доставка и тя не се облага в България. Отговор: Вашат...

Каква е давността за събиране на глобите, които налага НАП?

03.09.2013

Въпрос: През април 2004 година ми наложиха глоба за неподадена в срок данъчна декларация, в размер на 100 лева. До момента не съм платил глобата. Миналата седмица получих съобщения от публичен изпълнител на НАП да заплатя доброволно сумата. Не е ли изтекла давността? Имат ли право органите на НАП да ми запорират сметки или да ми налагат други принудителни мерки? Отговор: Редът и процедурите за...

Облагане на доходи от продажба на акции

30.07.2013

Въпрос: През миналия месец продадох, чрез инвестиционен посредник и чрез Българската фондова борса (БФБ), притежавани от мен акции, чиито номинал и покупна цена е 1лв. Аз ги продадох за 10.88лв всяка, колкото беше и пазарната им цена на БФБ. Ще дължа ли данък за реализирания от мен доход или не? И как следва да декларирам този доход? Отговор: Съгласно българското законодателство, и по специалн...

Възможна ли е данъчна ревизия за период, за който е извършена проверка от НАП?

18.06.2013

Въпрос: През август 2007 година ни възстановиха ДДС по една сделка, а сега при ревизия не ни признават правото на данъчен кредит за същата сделка. Това законно ли е? Нали вече веднъж са ни го признали това право на данъчен кредит след извършена проверка и с акт за прихващане и възстановяване? Отговор: По принцип това е възможно. Според чл. 129, ал. 3 ДОПК независимо от извършеното прихващане и...

Как следва да се облагат с данък доходите, които получават адвокатите в адвокатските дружества?

10.05.2013

Въпрос: Аз съм адвокат и съм съдружник в адвокатско дружество. Част от доходите си получавам директно от клиентите, когато работя сам по съответния клиентски казус. За някои от казусите обаче работим заедно с колеги от адвокатското дружество, в което съм съдружник, клиентът плаща на адвокатското дружество и след това ние си разделяме хонорара съобразно участието на всеки един от нас в реша...

Страница:1 2 3 4 5 6 »