Каква е давността за събиране на глобите, които налага НАП?

03.09.2013

Въпрос: През април 2004 година ми наложиха глоба за неподадена в срок данъчна декларация, в размер на 100 лева. До момента не съм платил глобата. Миналата седмица получих съобщения от публичен изпълнител на НАП да заплатя доброволно сумата. Не е ли изтекла давността? Имат ли право органите на НАП да ми запорират сметки или да ми налагат други принудителни мерки?

Отговор: Редът и процедурите за налагане и събиране на глоби за извършени административни нарушения са уредени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Именно там е уредена и давността за изпълнения на наложените наказания (глоби), и тя е двегодишна. Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността обаче, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли три години от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието. 

Тригодишният максимален срок (абсолютна давност) не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в двегодишния давностен срок е образувано изпълнително производство. Тогава не можете да направите възражение за изтекла давност пред органите на НАП. Съответно публичния изпълнител може да запорира вашите банкови сметки или да предприеме други принудителни мерки. Но ако такова изпълнително производство не е било образувано до изтичането на две години от влизане в сила на акта, с който ви е била наложена глобата, то можете да направите възражение за изтекла давност. Също така имайте предвид, че ако платите доброволно задължението си за тази глоба след това не можете да искате възстановяване на сумата заради изтекла давност.

Отговорил: Ивелин Йорданов

« върнете се назад