Защо счетоводство извън офиса

Ние вярваме, че клиентите ползващи нашите услуги, имат повече време за основния си бизнес и повече възможности за увеличаване на оборотите и печалбите.

Използвайки услугите на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС, можете успешно да изведете счетоводната дейност извън офиса, с което ще постигнете най-малко следните предимства:

  • Повече време за основния бизнес, по-малко персонал в офиса;
  • Професионално счетоводно обслужване, консултации от опитни счетоводители, своевременно прилагане на всички промени в счетоводното и данъчното законодателство;
  • Намаляване на общите административни разходи - заплати и осигуровки за счетоводен персонал, осигуряване и поддръжка на работно място, закупуване и актуализиране на счетоводен софтуер;
  • Ще спестите ценно време от посещения в държавни институции – НАП, НОИ и др.

Практиката показва, че извеждането на счетоводната дейност извън офиса е ефективно решение за малки и средни фирми, компании които не се нуждаят от ежедневни и детайлни счетоводни справки,  както и дружества които се стремят към минимални разходи за счетоводство, само с оглед  осигуряване на спазването на данъчното и счетоводното законодателство в страната.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително предаването на документи за осчетоводяване, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.